Musik

Musik

Lars Sandberg har 30 verk registrerade hos STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå). Bland dessa de sex verk som skrevs till TeaterVerkets barnteateruppsättning av Gummi-Tarzan 2005.

Lars har även varit sångare och låtskrivare i popbandet Mamma Går Och Dansar (ihop med gitarristen Tom Buhre) och rockbandet Instabil (med Mareno Gaelok, Ivan Arvsäter, Staffan Iderström och Mariano Costa).


”Backa Undan” skrevs till långfilmen Blackout (2014) och framförs i karaktär som ”Micke och Latino” tillsammans med skådespelarkollegan Robert Isberg.


”En Del Av Mitt Hjärta” tillägnades Niklas Gröning i samband med dennes bröllop sommaren 2015.